Druk het gaspedaal maar in?!

’s Nachts rijden? Druk dan het gaspedaal maar in! Tenminste, als men ’s nachts gebruik wil maken van de A 16 en de A 73. Op de wegen ten zuiden van de Moerdijk richting Belgische grens en van Nijmegen richting Venlo en visa versa kun je ’s nachts goed doorrijden.

Nieuwe vangrails

Op meerdere plekken langs die wegen heeft Rijkswaterstaat nieuwe vangrails aan laten leggen, om deze stukken weg veiliger te maken en zo de snelheid voor automobilisten te kunnen verhogen naar maximaal 130 kilometer. Als dit voornemen goed uitpakt en de verkeersveiligheid hierdoor niet in het geding komt is Rijkswaterstaat van plan de maximum snelheid op meer wegen in de nachtelijke uren te verhogen. Het traject Moerdijkbrug / Belgie (A 16) behelst een stuk van 30 kilometer lengte en de Afstand Nijmegen / Venlo (A73) ruim 50 kilometer. Maar of dit een verstandig besluit is op die donkere wegen ( Minister Schultz besloot namelijk onlangs de lichten boven autowegen ´s avonds en ´s nachts te doven, om zodoende kosten te besparen ) zal de toekomst moeten leren.

Wij van autosloperij RNW Onderweg zijn goed bekend met deze trajecten en houden eigenlijk ons hart vast…

Terugdraaien van maatregel

Meerdere besluiten van Minster Schultz hielden geen stand, zoals onlangs bepaald is door het gerecht dat 80 km trajecten, welke door minister Schultz waren teruggedraaid naar 100 km p/u trajecten, weer teruggedraaid moesten worden naar 80 km p/u trajecten. Inwoners van Rotterdam Overschie, die werkelijk 5 meter van de snelweg wonen, hadden zeer veel baat bij een lagere snelheid. Men ervoer belachelijk veel meer geluidsoverlast van de hogere snelheid en daarbij was de luchtverontreiniging weer drastisch toegenomen, door het terugdraaien van de snelheid naar 100 km p/u.

Destijds is het 80 km traject op de A-20 en de A13 richting Den Haag ingevoerd, vanwege vooral de zware luchtverontreiniging in met name Rotterdam Overschie. Deze proefperiode moest uitwijzen of het dergelijke traject zinvol bleek te zijn. En het was een absoluut succes! Waarom dan toch weer afzien van het 80 km traject door minister Schultz? Gelukkig kunnen vanwege de vele protesten van de inwoners van Overschie weer opgelucht -schonere- adem halen.

Onze autosloperij komt regelmatig in Overschie een sloopauto ophalen, wij kennen deze wijk op onze broekzak en hebben aan den lijve ondervonden hoe ongezond dicht sommige flatbewoners op de snelweg A13 uitkijken…