A-13 perikelen bij Rotterdam

Het is, zoals inmiddels wijd bekend, de bedoeling om een tracé aan te leggen tussen de A-13 en de A-16, met als doel de Rotterdamse wijk Hillegersberg te gaan ontlasten.

Hierover wordt al meer dan 30 jaar onderhandeld, maar nu is dan de kogel door de kerk.

Minister Schultz heeft besloten om de weg tussen The Hague Airport en de Ankie Verbeek-Ohrlaan de N209 (Doenkade) samen te voegen tot een snelweg.

De aanleg van deze weg zal de bereikbaarheid in de Rotterdamse regio gaan verbeteren en de eeuwige filevorming over de Rotterdamse Molenlaan in Hillegersberg beduidend doen afnemen, zo is de verwachting.

 Jarenlang protest tegen de aanleg van de A-13

Omdat er jarenlang gesteggeld werd over deze weg, die langs de wijk Ommoord zal gaan lopen en dwars door het Lage Bergse Bos zal gaan, werd dit besluit middels handtekeningen-acties meerdere malen afgeblazen.

Nu is er echter gekozen voor een tunnel onder het riviertje de Rotte (waar de stad Rotterdam zijn naam aan heeft te danken) en een tunneltraverse op maaiveldhoogte door het Lage Bergse Bos in Hillegersberg.

Door kostenbesparing wordt jammer genoeg voor deze optie gekozen. Rotterdammers hadden liever gezien dat de weg totaal door een tunnel zou lopen.

Helaas… 

Dat de 11 kilometer lange weg toch gedeeltelijk ondergronds wordt aangelegd is iets waar men voorzichtig genoegen mee kan nemen en geeft aan dat burgerlijk verzet toch (kleine) vruchten op kan werpen.

De kosten worden beraamd op zo’n €990 miljoen.

Met de voorbereidingswerkzaamheden zal in 2014 worden gestart. De weg zal medio 2021 worden geopend, zo is de verwachting.

Laten wij Rotterdammers hopen, dat deze weg voor vermindering van de eeuwige files door de oostelijke wijk van Rotterdam zal gaan leiden en wij kunnen blijven genieten van het mooie stukje natuur, dat het Lage Bergse Bos ons biedt…